در حال حاضر نظام آموزشي رايگان در كانادا براي همه ي شهروندان فراهم مي باشد

و بدين ترتيب افرادي كه اقامت دائم اين كشور را دارند مي توانند از مهد كودك تا پايان دوره ي متوسطه

كه هجده ساله مي شوند از نظام آموزشي رايگان در اين كشور استفاده كنند.

 

نظام آموزشي رايگان در كانادا

 

هر كدام از ايالت ها داراي آموزش و پرورش مستقل خود بوده

و به همين خاطر ممكن است تا قوانين در جزئيات با يكديگر تفاوت داشته باشند.

 

افراد مهاجري كه در كشور كانادا اقامت داشته و مشغول به كار بوده و بيمه و ماليات پرداخت مي كنند

نيز مي توانند با مجوز اداره ي مهاجرت فرزندان خود را به مدارس كانادا كه به صورت دولتي اداره مي شوند،

بفرستند و مهاجرين نيز مي توانند از نظام آموزشي رايگان اين كشور استفاده كنند.

 

البته مهاجريني كه كارت اقامت ندارند و يا كار نمي كنند

نيز با توجه به برخي مسائل امكان استفاده از اين خدمات را دارند.

 

خيلي از كالج ها و دانشگاه هاي اين كشور نيز به وسيله ي دولت اين كشور و استان هاي مربوطه اداره مي شوند

و بودجه ي آن ها نيز توسط ايالت هاي مربوط به آن تامين مي شود.

 

كانادا بر خلاف ايالت متحده آمريكا داراي شبكه ي گسترده اي از كالج ها و دانشگاه هاي خصوصي نيست

و به همين خاطر كشور كانادا متقاضيان بسياري از ايالت متحده آمريكا دارد

كه خواهان ادامه تحصيل در كالج ها و دانشگاه هاي كانادا هستند.

 

زيرا هزينه هاي تحصيل در كشور كانادا در مقايسه با ايالت متحده آمريكا بسيار كم تر بوده

و تفاوت فاحشي دارد در حالي كه از نظر امكانات و سطح سيستم آموزشي كشور كانادا در رده هاي بالا هم قرار دارد.

 

افرادي كه فقير هستند نيز در اين كشور از خدمات رايگان تحصيلي به طور كامل بهره مي برند

و در دانشگاه ها نيز به آن ها كمك هزينه هاي تحصيلي تعلق مي گيرد.

 منبع: www.binaholding.com